Asset Publisher Asset Publisher

Kolejne fragmenty lasu oczyszczone!

Każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one ponad tysiąc wagonów kolejowych, na co Lasy Państwowe przeznaczają blisko 20 mln zł rocznie.

W dniu 8 listopada 2019 r. pracownicy firmy GBX Soft z Rzeszowa, którzy na co dzień projektują i wdrażają oprogramowanie z branży IT, zaangażowali się w sprzątanie lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Głogów. Akcja została przeprowadzona na terenie Leśnictwa Bór, przy współudziale pracowników Nadleśnictwa. Po raz kolejny, podczas sprzątania lasu zebrano dużą ilość plastikowych opakowań, butelki i puszki, które niestety trafiają do lasu za pośrednictwem ludzi. Mamy nadzieję, że nie są to te same osoby, które odwiedzają nasze lasy aby odpocząć, wyciszyć się czy potrenować na świeżym powietrzu.

Ostatecznie kilka godzin sprzątania połączonego z rozmowami o lesie sprawiło, że oczyściliśmy głogowskie lasy  z dużej ilości śmieci – zebraliśmy 92 pełne worki odpadów! Ilość ta świadczy niestety o wciąż niepokojąco małej świadomości ekologicznej osób, które wyrzucają śmieci w naszych lasach. Przypominamy, że odpady oprócz zanieczyszczenia środowiska zwiększają zagrożenie pożarowe. Niestety, mimo regularnego sprzątania, kolejne tony odpadów trafiają do lasu, dlatego każda pomoc przy oczyszczaniu jest dla nas niezwykle cenna.

Serdecznie dziękujemy pracownikom firmy GBX Soft, za udział w tym szczytnym i jakże ważnym dla naszych lasów przedsięwzięciu.