Asset Publisher Asset Publisher

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

 

W ostatnich dniach na terenie Nadleśnictwa Głogów zostały przeprowadzone jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny (atakujących zdrowe drzewa), głównie takich jak strzygonia choinówka, poproch cetyniak, zawisak borowiec, barczatka sosnówka, osnuja gwiaździsta oraz gatunków z rodziny borecznikowatych. Leśnicy w ramach prac w okresie jesiennym organizują poszukiwania, które służą ocenie zagrożenia drzewostanów sosnowych przez ww. szkodniki liściożerne. Wykonuje się je co roku, w tak zwanych stałych partiach kontrolnych (przeważnie 1  na 200 ha lasu), wyznaczonych w drzewostanach sosnowych lub wielogatunkowych z przewagą sosny w wieku powyżej 20 lat.  

Podczas poszukiwania owadów na wyznaczonych powierzchniach przeszukuje się ściółkę i glebę wewnątrz specjalnie przygotowanej ramki (o wymiarach 0,5x1 m), a także całą powierzchnię dolnej części drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m, gdzie często w spękaniach kory zimują owady. Znalezione w poszukiwaniach żywe okazy szkodliwych owadów (gatunki chronione nie podlegają zbieraniu) umieszcza się w tekturowych pudełkach wraz z opisem (leśnictwo, oddział oraz numer partii kontrolnej), które zawozi się do Nadleśnictwa, gdzie po ich wstępnym sprawdzeniu zostają wysłane do Zespołu Ochrony Lasu w Krakowie. ZOL analizuje zebrane materiały, określając dokładnie gatunek szkodnika (czasem nie jest to takie proste, ponieważ owady mogą występować w różnych stadiach rozwojowych), ich zdrowotność i stopień zagrożenia. Jeśli w którejś z wysłanych próbek pojawi się bardzo duża ilość owadów o dużym potencjale rozrodczym, to poszukiwania zostaną wykonane ponownie na wiosnę. W przypadku stwierdzenia zagrożenia, konieczne jest objęcie poszukiwaniami sąsiednich drzewostanów. Ma to na celu ustalenie ogólnej powierzchni drzewostanów zagrożonych.

W naszych drzewostanach znajdujemy tylko niewielkie ilości owadów, głownie takich jak osnuja gwiaździsta, poproch cetyniak i boreczniki sosnowe, co niewątpliwie świadczy o rzetelnie wykonywanej pracy leśników, która przekłada się na bardzo dobry stan zdrowotny naszych lasów.

 

Zdjęcia: Daria Marszał