Asset Publisher Asset Publisher

Drogi w lesie

     Zgodnie z definicją, która została określona w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach, „drogi leśne” to drogi położone w lasach niebędące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych. W Polsce drogi leśne (zgodnie z art. 8 ustawy o drogach publicznych) zaliczane są do dróg wewnętrznych, czyli wyłączonych z administracji dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

    Dla nas, jako leśników drogi leśne mają fundamentalne znaczenie. Przede wszystkim pełnią funkcje gospodarcze i przeciwpożarowe. W codziennej pracy umożliwiają nam czynną ochronę środowiska leśnego oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej – są to strategiczne linie transportowe, stanowiące podstawę komunikacji wewnątrz leśnej.

    Warto pamiętać, że na drogach tych dozwolony jest pieszy i rowerowy ruch turystyczny, lecz to ostatecznie leśnicy są gospodarzami i głównymi użytkownikami, utrzymując je w należytym stanie. Ich starania przyczyniają się do zauważalnej poprawy jakości dróg leśnych w naszym Nadleśnictwie, często lepszej niż na drogach gminnych czy nawet powiatowych.