Asset Publisher Asset Publisher

Dlaczego w lesie wycinamy drzewa?

Na nas, leśnikach, ciąży duża odpowiedzialność za utrzymanie równowagi pomiędzy wszystkimi składnikami przyrody. Chcąc zapewnić ciągłość gospodarki leśnej, każdego dnia staramy się podejmować decyzje oraz wiążące się z nimi działania, ktróre zmierzają do poprawy stanu i kondycji naszych lasów.

Ludziom dość często trudno jest pogodzić się z faktem, gdy miejsce, które zwykle odwiedzali w pewnym momencie zostaje wycięte. Wówczas my, leśnicy, pytani jesteśmy o powód bądź przyczynę, dlaczego wycinamy las. Aby zrozumieć te działania, należy zdać sobie sprawę z tego, że nic w ekosystemie nie trwa wiecznie. W przyrodzie, jak w życiu, zachodzą procesy: narodzin, wzrostu, rozwoju i zamierania. Na przykładzie sosny, której w naszych lasach jest najwięcej możemy zaobserwować, że drzewa tego gatunku zaczynają starzeć się w wieku ok. 100 lat. W tym okresie tracą swoja stabilność i najcenniejsze właściwości. Las w tym okresie zaczyna być podatny na choroby grzybowe i ataki szkodliwych owadów, co w konsekwencji prowadzi do jego rozpadu. Drewno z takich drzew nie nadaje się już do produkcji mebli, a nawet na opał.

Leśnicy w ramach swojej pracy, opierając wszelkie działania na racjonalnej gospodarce leśnej, pozyskują drewno wyprzedzając proces naturalnego rozpadu lasu. Cięcia nie są wynikiem przypadkowych decyzji leśników, ale są ustalone w oparciu o naukowe przesłanki w planie urządzenia lasu. Plan ten jest tworzony we wszystkich nadleśnictwach na okres 10 lat, a następnie zatwierdzany przez Ministra Środowiska. Oczywiście nie prowadzimy cięć w całym lesie. Oprócz cięć w drzewostanach dojrzewających, pielęgnujemy drzewostany młodsze w celu utrzymania ich odpowiedniej jakości i stanu zdrowotnego. Liczne są również fragmenty lasu, na których z uwagi na aktualny stan lasu nie prowadzimy żadnych cięć.  

Warto podkreślić, że w Naszych lasach wycina się tylko ponad połowę tego co przyrasta, dlatego zasoby drzewne wciąż rosną (dla porównania w innych krajach Europy wycina się średnio 80 % rocznego przyrostu). Dzięki naszej pracy, co roku na Polski rynek trafia drewno o doskonałej jakości, które jest wykorzystywane m.in. do budowy domów, opału, produkcji mebli i papieru. Szacuje się, że około 370 tys. osób w Polsce ma pracę dzięki lasom. Są to: leśnicy, drwale, osoby zatrudnione w przemyśle drzewnym. Lasy Państwowe pokrywają ponad 90% zapotrzebowania krajowego przemysłu i mieszkańców. Polska jest szóstym producentem i czwartym eksporterem mebli na świecie, co niewątpliwie świadczy o wysokiej jakości naszych produktów drzewnych.