Asset Publisher Asset Publisher

Akcja "Bezpieczny Las 24" w Nadleśnictwie Głogów

W dniach od 27 maja do 5 czerwca 2024 roku na terenie Nadleśnictwa Głogów będzie miała miejsce ogólnopolska akcja Straży Leśnej pod kryptonimem "Bezpieczny Las 24". Wydarzenie to jest odpowiedzią na aktualną sytuację kryzysową związaną z utrzymującym się zagrożeniem pożarowym w lasach.

Celem działań prowadzonych przez Straż Leśną jest rozpoznawanie zagrożeń oraz zapobieganie celowym podpaleniom lasów. W ramach akcji Straż podejmie kontrolno-prewencyjne działania mające na celu egzekwowanie od osób przebywających na terenach leśnych zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami. W sytuacji, gdy zagrożenie pożarowe jest na wysokim poziomie, priorytetem jest ochrona naszych lasów i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom terenów leśnych.

W ramach akcji Straż Leśna będzie współpracować z Policją, Państwową Strażą Rybacką oraz posterunkami Straży Leśnej z sąsiednich nadleśnictw. Wspólne działania mają na celu skuteczniejsze monitorowanie i reagowanie na wszelkie zagrożenia.

Do wspierania działań Straży Leśnej używane będą nowoczesne technologie, w tym bezzałogowe statki powietrzne (drony) oraz urządzenia do monitoringu wizyjnego. Te zaawansowane technologicznie narzędzia umożliwią dokładniejsze i szybsze rozpoznawanie zagrożeń oraz prowadzenie efektywnych działań prewencyjnych. Działania Straży Leśnej będą prowadzone również w dni wolne od pracy.

W związku z akcją "Bezpieczny Las 24", apelujemy do wszystkich osób przebywających na terenach leśnych o przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zachowanie szczególnej ostrożności. Unikajmy wszelkich działań mogących prowadzić do pożaru, takich jak palenie ognisk czy nieodpowiedzialne posługiwanie się ogniem. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo naszych lasów zależy od nas wszystkich.

Razem możemy zadbać o bezpieczeństwo i piękno naszych lasów!

Dla lasu, dla ludzi!

Tekst: Piotr Łabno