Asset Publisher Asset Publisher

2 miliony sadzonek drzew leśnych!

W roku 2019 głogowscy leśnicy zasadzili 860 tys. młodych drzew leśnych na powierzchni 150 ha, z czego 460 tys. to gatunki liściaste. Na terenie Nadleśnictwa Głogów z roku na rok sadzi się coraz większą ilość drzew liściastych, a w  szczególności dęba i buka. Wynika to z ciągłego doskonalenia dopasowania gatunków drzew do jakości siedliska.

Sadzonki drzew leśnych są produkowane w ramach podstawowej działalności gospodarczej PGL LP. W naszym Nadleśnictwie młode drzewa są produkowane w szkółce leśnej w miejscowości Turza (leśnictwo szkółkarskie Sokołów). Rokrocznie jesienią leśnicy przeprowadzają komisyjną ocenę produkcji szkółkarskiej, która polega na dokładnym przeglądzie drzewek wyrosłych z nasion posianych w tym roku. Nie chodzi jednak o samo oglądanie. Leśnicy liczą sadzonki oraz oceniają ich jakość. Ilość ustala się na podstawie prób. Jeżeli młode drzewka rosną w rzędach, leśniczy szkółkarz zlicza wszystkie sztuki na metrowym odcinku wybranych rządków i potem przelicza na łączną długość wszystkich rzędów. Natomiast przy siewach pełnych (nie w rzędach) liczenia odbywa się na powierzchniach próbnych o pow. 1 m2 i przelicza na ogólną powierzchnię zajmowaną przez dany gatunek. Natomiast jakość ocenia się na podstawie wysokości i kształtu części nadziemnej sadzonki, średnicy w szyi korzeniowej oraz prawidłowości rozwinięcia systemu korzeniowego. Uzyskane dane pozwalają na oszacowanie, czy wyprodukowane na szkółce sadzonki w całości pokryją nasze zapotrzebowanie do przyszłorocznych odnowień i zalesień i czy ich jakość jest odpowiednia, żeby stworzyć młody las. Młode drzewka muszą być najlepszej jakości, aby sprostać trudnym warunkom leśnym.

Okazało się, że w bieżącym roku wyprodukowaliśmy 2 miliony sadzonek dobrej jakości. 

 

Zdjęcia: Daria Marszał