Lista aktualności Lista aktualności

Warsztaty edukacyjne "Spacer z leśnikiem"

W dniu 6 czerwca 2024 na terenie Nadleśnictwa Głogów, w Leśnictwie Turza oraz Leśnictwie Szkółkarskim Sokołów odbyły się warsztaty edukacyjne pn. „Spacer z leśnikiem” przygotowane dla kadry naukowej wraz ze studentami z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas całodniowego szkolenia edukacyjnego uczestnicy spotkania mieli okazję zaznajomić się z ogólnymi informacjami na temat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz poznać prace leśne wykonywane w drzewostanach gospodarczych w różnym wieku wraz z pracami leśnymi wykonywanymi w leśnictwie szkółkarskim.

Celem szkolenia było przedstawienie podstaw gospodarki leśnej, jej zasad oraz skutków realizacji, a także poznanie wszystkich funkcji lasu, nie tylko gospodarczych (najistotniejszych), ale również ochronnych i społecznych w kontekście wielofunkcyjnej gospodarki leśnej wraz z poznaniem roli leśników w ochronie ekosystemów leśnych. Uczestnicy wydarzenia mogli zobaczyć wszystkie etapy wykonywanych przez głogowskich leśników prac leśnych, od wyprodukowania sadzonki, aż po prace realizowane w drzewostanach dojrzałych.

 

W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy Zakładu Podstaw Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego w osobach: dr hab. Mariola Garczyńska, prof. UR; prof. dr hab. Joanna Kostecka; dr hab. Grzegorz Pączka, prof. UR; dr Anna Mazur-Pączka; mgr inż. Renata Szura wraz ze studentami kierunku logistyka w sektorze rolno-spożywczym. Ze strony Nadleśnictwa Głogów w warsztatach edukacyjnych uczestniczyli Nadleśniczy Zygmunt Byra, Zastępca Nadleśniczego Maciej Gaweł, Leśniczy Leśnictwa Turza Kazimierz Białas, Leśniczy Leśnictwa Szkółkarskiego Sokołów Tomasz Czyżewski oraz Specjalista Służby Leśnej Piotr Łabno, który był merytorycznie odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia.

 

Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem, na którym można było podzielić się wrażeniami z tego wydarzenia.