Lista aktualności Lista aktualności

Rodzinny Piknik Ekologiczny

22 maja 2024 roku przedstawiciel Nadleśnictwa Głogów uczestniczył w Rodzinnym Pikniku Ekologicznym, który odbył się w Wiejskim Ośrodku Sportu, Kultury i Rekreacji w Górnie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Dyrekcję Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie, a jego celem było promowanie ekologicznego stylu życia oraz edukacja, między innymi, w zakresie ochrony zasobów leśnych.

Jednym z elementów programu Rodzinnego Pikniku Ekologicznego była prelekcja edukacyjna skierowana do wszystkich uczestników, od najmłodszych dzieci po osoby dorosłe. W ramach przygotowanej prezentacji specjalista Służby Leśnej z Nadleśnictwa Głogów przedstawił ogólne informacje na temat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz wyjaśnił zasady zachowywania się w lesie, które są kluczowe dla ochrony naszych lasów i bezpieczeństwa osób ich odwiedzających. W ramach przeprowadzonych warsztatów edukacyjnych omówiono również rolę drewna jako surowca w pełni odnawialnego i ekologicznego w kontekście prowadzonej przez Lasy Państwowe trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.

Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem ze strony uczestników. Uczniowie i dorośli mieli okazję zadawać pytania, na które pracownik Nadleśnictwa chętnie odpowiadał, rozwiewając wszelkie wątpliwości i pogłębiając wiedzę słuchaczy na temat roli lasów w ekosystemie.

Rodzinny Piknik Ekologiczny w Górnie okazał się wspaniałą okazją do promowania świadomości ekologicznej i zrozumienia znaczenia lasów w naszym życiu. Dzięki takim inicjatywom możemy wspólnie troszczyć się o lasy, jednocześnie ucząc się, jak mądrze z nich korzystać.

 

Dla lasu, dla ludzi!

Zdjęcia z archiwum Zespołu Szkół im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie.

Tekst: Piotr Łabno.